ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ในเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ 10:00 – 16:00 น.)

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2835 3957-8

ir@addtechhub.com

ติดต่อเรา