ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ในเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ 10:00 – 16:00 น.)

99/9 ชั้นที่ 12 ห้อง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

+66 (0) 2835 3957-8

ติดต่อเรา