บริษัท ไฮเว็บ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
HyWeb Technology Co., Ltd. (“HT”) เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำในไต้หวัน โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2541 และได้ดำเนินการ IPO เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันเมื่อปี 2546 โดย HT เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นครบวงจรให้แก่ ธนาคาร รัฐบาล ห้องสมุด และบริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรม โดย HT มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์หลากหลายประเภท เช่น
1) ระบบการบริหารจัดการความภักดีของลูกค้า (Loyalty Management System)
2) ระบบการชำระเงินด้วยแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ (Mobile Payment Solution)
3) ระบบการชำระเงินผ่านบัตร (Stored-Value Card System)
4) ระบบการยืนยันตัวตน (Authenticator) ด้วยเทคโนโลยี FIDO (Fast Identity Online)
5) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)