ปี 2562

บริษัทแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ล้านบาท เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2561

บริษัทเปลี่ยนชื่อจากบริษัท แอ็ดเวอร์ไทซ์ติงส์ จำกัด เป็น บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ

ปี 2560

ปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท และโครงสร้างการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐาน

ปี 2559

<ul><li><li>กลุ่มบริษัทจัดตั้ง บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด ได้รับบัตรส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภทกิจการซอฟต์แวร์</li></li></ul>
<ul><li>กลุ่มบริษัทร่วมจัดตั้ง บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจบริการสื่อและโฆษณาออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันด้านอาหารและบันเทิงภายใต้แบรนด์ “ครัวคุณต๋อย”</li></ul>

ปี 2557

กลุ่มบริษัทจัดตั้ง บริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด ได้รับบัตรส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภทกิจการซอฟต์แวร์

ปี 2554

<ul><li>บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ซึ่งมีผู้ใช้ดาวน์โหลดมากกว่า 3 ล้านราย ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำ</li></ul>
<ul><li>กลุ่มบริษัทจัดตั้ง บริษัท พร็อพเทค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ราชพฤกษ์ แอ็ดไวโซรี่ จำกัด) เพื่อประกอบธุรกิจบริการสื่อและโฆษณาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียด้านอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ <a href="https://www.reviewyourliving.com/" target="_blank">Review Your Living</a></li></ul>

ปี 2549

บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของบริการเสริม (Mobile Value-Added Services - MVAS) ที่นอกเหนือไปจากบริการเสียง (Voice) และบริการข้อมูล (Data) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ด้วยรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ประเภทต่างๆ เช่น
<ul><li>เสียงตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response - IVR)</li><li>การแสดงผลสำหรับอุปกรณ์ไร้สาย (Wireless Application Protocol - WAP)</li><li>ข้อความสั้น (Short Messaging Service - SMS)</li><li>ข้อความสื่อประสม (Multimedia Messaging Service - MMS)</li><li>ข้อความตอบรับ (Unstructured Supplementary Service Data - USSD)</li><li>สื่อออนไลน์ (Online Media)</li></ul>