ธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มบริษัทให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม ด้วยจุดแข็งของกลุ่มบริษัทที่มีบุคลากรเป็นนักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ซึ่งปัจจุบันมีบริการดังนี้

บริการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Cyber Security)

ความปลอดภัยในการใช้งานโทรศัพท์มีความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้โทรศัพท์เป็นอย่างมาก กลุ่มบริษัทจึงดำเนินการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยยืนยันการทำธุรกรรมออนไลน์ของผู้ใช้โทรศัพท์ ก่อให้เกิดความมั่นใจต่อทั้งผู้ขายและผู้ซื้อสินค้าและบริการ

บริการพัฒนาระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Electronic Payment)

นับวันสังคมไทยได้ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เพิ่มมากขึ้น เพราะคนในยุคปัจจุบันต้องการความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงิน กลุ่มบริษัทจึงได้พัฒนาระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ใช้โทรศัพท์สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ผ่านค่าใช้บริการโทรศัพท์ (Carrier Billing) โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดหรือบัตรเครดิต

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากการร่วมพัฒนาและดูแลแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่งมาตั้งแต่ปี 2554