กลุ่มบริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

บริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด

บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริษัท พร็อพเทค จำกัด

บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 7 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการสื่อและโฆษณาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียด้านอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ “Review Your Living”

บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด

บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 10 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี่ จำกัด

บริษัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี่ จำกัด (“7C”) บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 46.7337% ของทุนจดทะเบียน เริ่มก่อตั้งกิจการในปี พ.ศ. 2558 โดยประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี การวางระบบควบคุมภายใน การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ และที่ปรึกษาในการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่บริษัทจำนวนมาก รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด (“TTE”) บริษัทร่วม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ 7C ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมในการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดย TTE มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้กับโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ จำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น One Bangkok, Central Embassy, Samyan Mitrtown, Singha Complex และ THE FORESTIAS by MQDC เป็นต้น

บริษัท ไฮเว็บ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 10 ล้านบาท และ HyWeb Technology (“HT”) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำในไต้หวันถือหุ้นร้อยละ 40 โดยดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์หลากหลายประเภท ตามความชำนาญร่วมกันของ AddTech Hub และ Hyweb