กลุ่มบริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

บริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด

บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริษัท พร็อพเทค จำกัด

บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 7 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการสื่อและโฆษณาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียด้านอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ “Review Your Living”

บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด

บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 10 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี่ จำกัด

บริษัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี่ จำกัด (“7C”) บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 46.7337% ของทุนจดทะเบียน เริ่มก่อตั้งกิจการในปี พ.ศ. 2558 โดยประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี การวางระบบควบคุมภายใน การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ และที่ปรึกษาในการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่บริษัทจำนวนมาก รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด (“TTE”) บริษัทร่วม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ 7C ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมในการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดย TTE มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้กับโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ จำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น One Bangkok, Central Embassy, Samyan Mitrtown, Singha Complex และ THE FORESTIAS by MQDC เป็นต้น

บริษัท ไฮเว็บ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 10 ล้านบาท และ HyWeb Technology (“HT”) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำในไต้หวันถือหุ้นร้อยละ 40 โดยดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์หลากหลายประเภท ตามความชำนาญร่วมกันของ AddTech Hub และ Hyweb

Fourgle Systems Pte. Ltd.

เป็นสตาร์ทอัพที่มีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์มีสำนักงานเพื่อวิจัยและพัฒนาตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย Fourgle เริ่มต้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนด้วยวิสัยทัศน์ในการนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่งอย่างราบรื่นให้กับชุมชนที่แตกต่างกัน โดยไม่ต้องอาศัยวิธีการติดตามที่ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวที่ไม่พึงประสงค์ ปัจจุบัน Fourgle ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการประกอบธุรกิจในอนาคต

บริษัท โอริสมา จำกัด

เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น มี 3 บริษัทย่อย และ 1 บริษัทร่วม: (1). บริษัท โอริสมา เทคโนโลยี จำกัด: ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์, แอพลิเคชั่นบนเว็บและโทรศัพท์, บริการระบบคลาวด์, จดโดเมน และออกใบรับรอง SSL, (2). บริษัท แท็กซี่เมล จำกัด: บริการระบบจัดส่งอีเมล, sms และรายงานวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการจัดส่ง รวมถึงระบบการตลาดแบบอัตโนมัติและจัดการข้อความแชทสำหรับองค์กร, (3). บริษัท โนเบล โซลูชั่น 2011 จำกัด: บริการระบบบริหารงานบุคคล และเชื่อมต่อกับระบบงานของลูกค้า, (4). บริษัท รวยคูณ จำกัด: พัฒนาแอพลิเคชั่นคำนวณแผนการเงิน

บริษัท จีทีไอ คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด

GTI เริ่มประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างในปี พ.ศ. 2551 โดย GTI มีความเชี่ยวชาญในบริการรับเหมาก่อสร้างแบบต่างๆพร้อมนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้อง โดยประเภทของบริการประกอบด้วย งานก่อสร้างโยธา, งานออกแบบตกแต่งภายใน และงานสถาปัตยกรรมภายใน, งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (EE) ระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค (ME) และระบบสุขาภิบาล, ระบบภาพและเสียง (AV) ระบบสื่อสารแบบครบวงจร (UC) และระบบอาคารอัจฉริยะ (Smart Building), ระบบเครือข่ายไอที, งานบริการหลังการขาย และบริการที่ปรึกษาฮวงจุ้ย