โชคหล่นทับรับทองแสน
พิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช และ ดีแทค เพียงสมัครบริการ HORO DAILY ดวงรายวัน วันละ 2 ข้อความ ข้อความละ 5 บาท กับ campaign “โชคหล่นทับ รับทองแสน” ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล และ บัตรเติมเงินมูลค่า 500 บาท จำนวน 153 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 576,500 บาท

รางวัล
– ทองคำมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท และบัตรเติมเงินมูลค่า 500 บาท จำนวน 153 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 576,500 บาท

กติกาการร่วมสนุก

– สมัครบริการ HORO DAILY ดวงรายวัน กด *451# แล้วโทรออก หรือผ่านทางหมายเลข 4194000 - 4194999 แล้วกดโทรออก เลือกสมัครบริการผ่านทางหมายเลขบริการใดบริการหนึ่ง
– สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่าย ทรูมูฟ เอช และ ดีแทค เท่านั้น
– ค่าบริการข้อความละ 5 บาท จัดส่งวันละ 2 ข้อความ
– จับรางวัล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และประกาศผลรางวัล วันที่ 18 มีนาคม 2567
– ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์ https://www.addtechhub.com/social/lucky-gold-mt-s1/
– ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 - 31 มกราคม 2567

หมายเลขผู้โชคดี โชคหล่นทับรับทองแสน
1 66971097xxxมนตรี พรหมสาลี
2 66956616xxxรัตน์ ละม้ายเมือง
3 66917143xxxสิทธิชัย เย็นวัฒนา
4 66640542xxxพินิจ นนท์คำวงศ์
5 66951600xxx-
หมายเลขสำรอง
6 66641911xxx-
7 66658510xxx-
8 66826103xxx-
9 66960930xxx-
10 66803921xxx-
11 66955390xxx-
12 66971262xxx-
13 66826596xxx-
14 66961944xxx-
15 66902434xxx-
16 66637560xxx-
17 66953828xxx-
18 66832567xxx-
19 66858257xxx-
20 66647283xxx-
21 66962913xxx-
22 66967534xxx-
23 66802944xxx-
24 66908850xxx-
25 66968865xxx-
26 66802307xxx-
27 66959486xxx-
28 66884725xxx-
29 66820676xxx-
30 66820014xxx-
31 66826103xxx-
32 66809688xxx-
33 66960278xxx-
34 66839132xxx-
35 66917045xxx-
36 66641757xxx-
37 66645908xxx-
38 66956875xxx-
39 66968362xxx-
40 66648465xxx-
41 66970373xxx-
42 66641106xxx-
43 66967797xxx-
44 66955386xxx-
45 66956641xxx-
46 66952270xxx-
47 66802678xxx-
48 66970128xxx-
49 66658257xxx-
50 66944789xxx-
51 66648749xxx-
52 66969736xxx-
53 66886343xxx-
54 66956875xxx-
55 66961816xxx-
56 66964160xxx-
57 66957587xxx-
58 66647370xxx-
59 66965921xxx-
60 66967983xxx-
61 66647283xxx-
62 66969958xxx-
63 66968036xxx-
64 66841136xxx-
65 66969484xxx-
66 66957519xxx-
67 66835262xxx-
68 66840790xxx-
69 66968362xxx-
70 66855370xxx-
71 66832300xxx-
72 66641970xxx-
73 66658746xxx-
74 66647087xxx-
75 66835056xxx-
76 66645828xxx-
77 66910760xxx-
78 66858802xxx-
79 66955029xxx-
80 66648488xxx-
81 66826098xxx-
82 66960373xxx-
83 66969958xxx-
84 66967933xxx-
85 66802672xxx-
86 66658853xxx-
87 66960484xxx-
88 66902715xxx-
89 66910153xxx-
90 66858697xxx-
91 66648465xxx-
92 66826250xxx-
93 66838456xxx-
94 66645908xxx-
95 66803158xxx-
96 66954130xxx-
97 66826599xxx-
98 66837549xxx-
99 66637749xxx-
10066840613xxx-
10166959846xxx-
10266956368xxx-
10366832576xxx-
10466957034xxx-
10566826270xxx-
10666968865xxx-
10766840790xxx-
10866820274xxx-
10966614806xxx-
11066803567xxx-
11166959520xxx-
11266640649xxx-
11366628428xxx-
11466829850xxx-
11566973487xxx-
11666960195xxx-
11766971027xxx-
11866956818xxx-
11966910627xxx-
12066968036xxx-
12166825781xxx-
12266832569xxx-
12366962190xxx-
12466954130xxx-
12566952614xxx-
12666809403xxx-
12766635105xxx-
12866961154xxx-
12966645828xxx-
13066954130xxx-
13166641479xxx-
13266955205xxx-
13366658418xxx-
13466902498xxx-
13566802674xxx-
13666834277xxx-
13766645547xxx-
13866960787xxx-
13966951351xxx-
14066963150xxx-
14166968036xxx-
14266840201xxx-
14366967511xxx-
14466954356xxx-
14566902498xxx-
14666957587xxx-
14766956051xxx-
14866638364xxx-
14966838473xxx-
15066842505xxx-
15166973537xxx-
15266918736xxx-
15366952616xxx-
15466641864xxx-
15566646674xxx-
15666809671xxx-
15766962752xxx-
15866969122xxx-
15966969924xxx-
16066941293xxx-
16166962437xxx-
16266962439xxx-
16366838286xxx-
16466902814xxx-
16566956321xxx-
16666641753xxx-
16766647370xxx-
16866909069xxx-
16966645026xxx-
17066809812xxx-
17166825235xxx-
17266910760xxx-
17366648465xxx-
17466902814xxx-
17566952571xxx-
17666958153xxx-
17766825781xxx-
17866638733xxx-
17966938946xxx-
18066646357xxx-
18166967534xxx-
18266972901xxx-
18366644102xxx-
18466638465xxx-
18566803308xxx-
18666886402xxx-
18766969736xxx-
18866640580xxx-
18966825814xxx-
19066973137xxx-
19166643357xxx-
19266956616xxx-
19366969182xxx-
19466886343xxx-
19566970128xxx-
19666825920xxx-
19766953828xxx-
19866645926xxx-
19966647425xxx-
20066638299xxx-
20166951600xxx-
20266886343xxx-
20366644158xxx-
20466972417xxx-
20566902166xxx-
20666886343xxx-
20766956818xxx-
20866902498xxx-
20966643609xxx-
21066960484xxx-
21166803648xxx-
21266969409xxx-
21366963645xxx-
21466993192xxx-
21566642238xxx-
21666845834xxx-
21766639024xxx-
21866968036xxx-
21966834576xxx-
22066917045xxx-
22166825471xxx-
22266644616xxx-
22366645828xxx-
22466964430xxx-
22566809293xxx-
22666641957xxx-
22766838286xxx-
22866910044xxx-
22966658579xxx-
23066954248xxx-
23166637807xxx-
23266809293xxx-
23366952614xxx-
23466908902xxx-
23566957640xxx-
23666825481xxx-
23766614806xxx-
23866962569xxx-
23966952248xxx-
24066889080xxx-
24166644102xxx-
24266645926xxx-
24366960192xxx-
24466957869xxx-
24566962691xxx-
24666955064xxx-
24766620011xxx-
24866953952xxx-
24966645047xxx-
25066957181xxx-
25166640196xxx-
25266842951xxx-
25366644102xxx-
25466952125xxx-
25566829546xxx-
25666658657xxx-
25766832259xxx-
25866962865xxx-
25966644102xxx-
26066958153xxx-
26166639439xxx-
26266637749xxx-
26366967534xxx-
26466973137xxx-
26566838081xxx-
26666973483xxx-
26766967400xxx-
26866645363xxx-
26966967105xxx-
27066952828xxx-
27166957587xxx-
27266952868xxx-
27366902715xxx-
27466963150xxx-
27566963948xxx-
27666642908xxx-
27766968036xxx-
27866820571xxx-
27966648561xxx-
28066957923xxx-
28166647193xxx-
28266954363xxx-
28366959376xxx-
28466962104xxx-
28566646014xxx-
28666967403xxx-
28766952614xxx-
28866958290xxx-
28966825916xxx-
29066840700xxx-
29166953952xxx-
29266968925xxx-
29366646014xxx-
29466820615xxx-
29566638696xxx-
29666640356xxx-
29766969182xxx-
29866641102xxx-
29966963150xxx-
30066647698xxx-
30166842204xxx-
30266638173xxx-
30366952401xxx-
30466637469xxx-
30566839944xxx-
30666909104xxx-
30766820503xxx-
30866970142xxx-
30966960846xxx-
31066953828xxx-
31166832279xxx-
31266645437xxx-
31366956641xxx-
31466803489xxx-
31566966394xxx-
31666961989xxx-
31766902814xxx-
31866967978xxx-
31966972749xxx-
32066972848xxx-
32166995397xxx-
32266957309xxx-
32366889901xxx-
32466647867xxx-
32566969426xxx-
32666641102xxx-
32766643250xxx-
32866829610xxx-
32966646034xxx-
33066643100xxx-
33166645587xxx-
33266962543xxx-
33366839807xxx-
33466909240xxx-
33566825471xxx-
33666941911xxx-
33766637829xxx-
33866962913xxx-
33966952138xxx-
34066641174xxx-
34166840930xxx-
34266809166xxx-
34366803122xxx-
34466640649xxx-
34566645908xxx-
34666955109xxx-
34766803180xxx-
34866902498xxx-
34966956732xxx-
35066643536xxx-
35166639176xxx-
35266840700xxx-
35366953544xxx-
35466647087xxx-
35566957181xxx-
35666829516xxx-
35766811280xxx-
35866886343xxx-
35966959031xxx-
36066809688xxx-
36166967930xxx-
36266886567xxx-
36366639808xxx-
36466962913xxx-
36566842636xxx-
36666952828xxx-
36766803489xxx-
36866834560xxx-
36966967511xxx-
37066820571xxx-
37166825935xxx-
37266910685xxx-
37366638309xxx-
37466840201xxx-
37566969981xxx-
37666644964xxx-
37766902569xxx-
37866842951xxx-
37966802678xxx-
38066952868xxx-
38166839132xxx-
38266972087xxx-
38366884725xxx-
38466648841xxx-
38566869735xxx-
38666902249xxx-
38766802678xxx-
38866804764xxx-
38966957034xxx-
39066902162xxx-
39166640758xxx-
39266834560xxx-
39366640318xxx-
39466639969xxx-
39566952571xxx-
39666957034xxx-
39766962913xxx-
39866839807xxx-
39966803158xxx-
40066967987xxx-
40166639953xxx-
40266970128xxx-
40366640418xxx-
40466952609xxx-
40566960350xxx-

เงื่อนไขการจับรางวัล
– ผู้โชคดีจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก ณ วันจับรางวัล
– รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
– คณะกรรมการ จะติดต่อแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลให้ทราบ เพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล
– ผู้โชคดีจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับของรางวัลด้วยตัวเองที่บริษัท มิตซุย ไอซีที จํากัด 4106-7 ชั้น 41 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เท่านั้น
– ผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ Vat 7% ของมูลค่ารางวัล ซึ่งต้องรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
– การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
– คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– คณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
– ใบอนุญาตเลขที่ 1337 / 2566 ออกโดย ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center 02-766-9004 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. -16.00 น.

Log in with your credentials

Forgot your details?