บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำธุรกิจการให้บริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย โดยมีรูปแบบหลักในการให้บริการเป็นการผลิตและนำเสนอเนื้อหาคอนเทนต์สาระและความบันเทิงที่หลากหลายไปยังผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการให้บริการแพลตฟอร์มบริหารจัดการคอนเทนต์ที่ครอบคลุมครบวงจรรองรับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้มีการพัฒนาขยายขอบเขตการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จากการให้บริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ การส่งข้อความรูปแบบตัวอักษรและรูปแบบมัลติมีเดีย ไปสู่การให้บริการคอนเทนต์วิดีโอและเกม รวมถึงรูปแบบแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที และก้าวทันการพัฒนาของเทคโนโลยีได้อย่างไม่หยุดยั้งต่อไปในอนาคต

ธุรกิจบริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
Mobile Value-Added Services – MVAS
บริษัทมีการให้บริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

บริการคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Content Provider)

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 12 ปี บริษัทมีความชำนาญและมีประสบการณ์ตรงกับธุรกิจบริการคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ครอบคลุมทุกด้านและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการคอนเทนต์ เริ่มตั้งแต่คอนเทนต์ในรูปแบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response – IVR) ข้อความสั้น (Short Message Service – SMS) ข้อความตอบรับ (Unstructured Supplementary Service Data – USSD) จนพัฒนามาถึงการให้บริการผ่านสื่อออนไลน์ (Online Media) ในปัจจุบัน
 
ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ครอบคลุมด้านการผลิตสื่อออนไลน์ บริษัทจึงสามารถผลิตคอนเทนต์ได้หลากหลายและมีคุณภาพ ทำการตลาดได้ในหลายช่องทาง เข้าถึงผู้ใช้บริการได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม และตรงตามความนิยมของกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีสมาชิกผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องมากกว่า 7 แสนราย (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2561)
 
นอกจากการให้บริการคอนเทนต์ของกลุ่มบริษัทแล้ว บริษัทยังได้รับโอกาสในการร่วมให้บริการแพลตฟอร์มบริหารจัดการคอนเทนต์แก่พันธมิตรรายอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจขาดความเชี่ยวชาญหรือมีข้อจำกัดในการดำเนินงานร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัทพร้อมรองรับการให้บริการร่วมกับคู่ค้าทั้งในรูปแบบของการทำการตลาดและการผลิตคอนเทนต์ร่วมกัน เพื่อสรรหาคอนเทนต์ที่ดียิ่งขึ้นมานำเสนอต่อผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม

บริการระบบการตลาดแบบโต้ตอบผ่านสื่อต่างๆ (Interactive Marketing)

บริษัทให้บริการระบบการตลาดแบบโต้ตอบ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตลาด โฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ร่วมกับผู้จัดกิจกรรมหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งในรูปแบบการส่งข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ การร่วมส่งคะแนนโหวต การแสดงความคิดเห็น รวมถึงการร่วมสนุกชิงรางวัลต่าง ๆ

โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้มีส่วนร่วมในการให้บริการระบบสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น งานมหกรรมยานยนต์ (Motor Expo) ซีรีส์เกาหลี ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ (Goblin) การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี 2018 (2018 FIFA World Cup) ซึ่งออกอากาศทางช่อง True4U รายการ The Voice Kids ละครมนตรามหาเสน่ห์ และละครฝ่าดงพยัคฆ์ ซึ่งออกอากาศทางช่อง PPTV HD 36 เป็นต้น

ธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์
Online Advertising
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลความรู้และส่งเสริมการตลาด สำหรับการซื้อขายและให้เช่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ โดยดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย (บริษัท พร็อพเทค จำกัด – PropTech) ภายใต้ชื่อ “Review Your Living”

ซึ่งได้มีการดำเนินการทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย Facebook Page โดยปัจจุบันเว็บไซต์ Review Your Living มีผู้เข้าชม (Unique Visitors) มากกว่า 160,000 คนต่อเดือน รวมถึงมีผู้ติดตามใน Facebook Page (Followers) มากกว่า 410,000 Likes (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562)

ด้วยการพัฒนาคอนเทนต์ให้มีคุณภาพ พร้อมปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีรูปแบบการให้บริการสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้หลากหลาย กลุ่มบริษัทสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วและได้รับความไว้วางใจจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และตัวแทนบริษัทสื่อโฆษณาชั้นนำ ให้จัดทำคอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนมีการใช้บริการการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้เตรียมความพร้อมในการขยายไปสู่ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการคอนเทนต์ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด

www.reviewyourliving.com
www.facebook.com/reviewyourliving

ธุรกิจพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชัน
Programming & Mobile Application
กลุ่มบริษัทให้บริการพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชัน ทั้งเพื่อสนับสนุนบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ แก่ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท และตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า

 
กลุ่มบริษัทได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่งในการพัฒนาและดูแลแอปพลิเคชันซึ่งรองรับการทำธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งแอปพลิเคชันทางการเงินดังกล่าวสามารถรองรับรูปแบบการใช้งานต่าง ๆ อาทิเช่น บริการชำระบิลค่าใช้จ่ายและค่าบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ บริการเติมเงินบัตรเติมเงิน บริการบัตรเครดิตเสมือนสำหรับธุรกรรมออนไลน์ บริการรับฝากเงิน และบริการผูกบัญชีธนาคารเพื่อรับหรือโอนเงิน เป็นต้น

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทได้รับโอกาสในการเข้าร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในยุคสังคมไร้เงินสดและอำนวยความสะดวกในการชำระเงินตามร้านค้าต่าง ๆ ในต่างประเทศได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดหรือแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างประเทศล่วงหน้าแต่อย่างใด

ด้วยประสิทธิภาพของทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน กลุ่มบริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในการให้บริการพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีการวิจัยเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการรองรับแผนงานโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

ธุรกิจแพลตฟอร์มบัญชีและภาษีออนไลน์
Online Accounting & Tax Platform
กลุ่มบริษัทได้ร่วมกับกลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ผ่านบริษัทย่อย (บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด – Tham Digital) ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มบัญชีและภาษีออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Dharmniti General Ledger – DGL”

เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ค้าออนไลน์รายย่อย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการดำเนินการจัดทำบัญชีและยื่นภาษี DGL จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลให้มีการบันทึกรายการทางบัญชีและยื่นเสียภาษีประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้บริการ ด้วยการจัดส่งและจัดเก็บข้อมูลบัญชีและภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงยังสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและข้อบังคับตามกฎหมายในอนาคตได้

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาแพลตฟอร์ม DGL อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแผนงานในการพัฒนาระบบอบรมสัมมนาออนไลน์ (Online Training) ร่วมกับกลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การเข้ารับการอบรมสัมมนาด้านบัญชีหรือวิชาชีพต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง และผู้ใช้บริการสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตตามข้อบังคับของสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ได้สะดวกและประหยัดมากยิ่งขึ้น