ประกาศหมายเลขผู้โชคดีที่ได้รับรถยนต์ Honda CIVIC

หมายเลขผู้โชคดี
1. 66901767xxx

หมายเลขสำรอง
2. 66985708xxx
3. 66821849xxx
4. 66988689xxx
5. 66650293xxx
6. 66928978xxx
7. 66636809xxx
8. 66828730xxx
9. 66825624xxx
10.66654219xxx
11.66657251xxx
12.66900486xxx
13.66610501xxx
14.66989671xxx
15.66621543xxx
16.66624504xxx
17.66632512xxx
18.66621132xxx
19.66623233xxx
20.66649325xxx
21.66656052xxx
22.66649762xxx
23.66630100xxx
24.66801075xxx
25.66610323xxx
26.66807074xxx
27.66625073xxx
28.66611762xxx
29.66806577xxx
30.66616359xxx

กติกาและรายละเอียด
– วิธีสมัครบริการ เพียงกด *241*9# แล้วโทรออก
– กิจกรรมนี้สำหรับผู้ใช้บริการ Healthy tips
– ค่าบริการ ข้อความละ 5 บาท จัดส่งวันละ 2 ข้อความ
– ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์ http://www.adver.me/line/healthy-tips
– ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 ตุลาคม 2561
– ผู้โชคดีจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก ณ วันรับรางวัล
– ของรางวัลคือ รถยนต์ Honda รุ่น CIVIC มูลค่า 900,000 บาท
– รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
– คณะกรรมการ จะติดต่อแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลให้ทราบ เพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล
– ผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ Vat 7% ของมูลค่ารางวัล ซึ่งต้องรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด
  มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
– การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
– คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– คณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
– วิธีการยกเลิกบริการ กด *467700595 แล้วโทรออก
– ใบอนุญาตเลขที่ 106/2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center 02-766-9009 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. -16.00 น.

Log in with your credentials

Forgot your details?